Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Medel till forskning för fungerande integration av migranter och flyktingar

Migration & utveckling

21 feb 2017

Formas forskarråd har beslutat att bevilja drygt fem miljoner kronor till ett forskningsprojekt som ska bidra till en fungerande integration av migranter och flyktingar.

Målet är att få fram ny kunskap om hur nätverk i det civila samhället och icke-statliga organisationer tillsammans med kommunal verksamhet kan arbeta för att stärka integrationen.

Läs mer i Formas pressmeddelande

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: