Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Mange er positive til å ansette flyktninger

Arbete

4 maj 2018

Men det er veldig ulik praksis, vilje og evne blant arbeidsgivere. Her er forskernes råd til de som vil ansette.

Forskere har det siste året spurt arbeidsgivere hva som motiverer og hva som hindrer dem i å inkludere og rekruttere personer med fluktbakgrunn.

Det viser seg at mange arbeidsgivere i utgangspunktet er positive til å ansette flyktninger eller opprette praksisplasser. En av bedriftslederne som forskerne intervjuet, mener for eksempel at de har et samfunnsansvar og ser også at de trenger en større rekrutteringsarena for å få dekket behovene sine.

«Vi får gratis hjelp og det vi gir tilbake er gratis opplæring. Det er en vinn-vinn situasjon for begge parter», sier en butikksjef.

Forskerne fra Østlandsforskning har intervjuet 31 personer, som inkluderer offentlig og private arbeidsgivere, og folk fra samarbeidspartneren Nav. De har fokusert på hva som motiverer til inkludering og hva som kan hindre det. I tillegg har de laget en liste med flere forslag til hvordan inkluderingen kan bli bedre.

Läs mer

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: