Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Många av dem som kommit utan vårdnadshavare behöver stöd även när de blivit myndiga

Arbete, Utbildning

17 feb 2017

En stor del av de ungdomar som kommit utan vårdnadshavare behöver stöd med att klara vardagens utmaningar även när de blivit myndiga. Unga kan behöva stöd och vägledning till exempel när det gäller boende, hantering av vardagen och att hitta sin utbildningsväg.

– Därför är det viktigt att kommuner beaktar stödbehovet hos unga i utsatt ställning genom att för dem ordna eftervårdstjänster i enlighet med integrationslagen, som kan jämföras med eftervård inom barnskyddet, påpekar migrationsdirektör Sonja Hämäläinen.

Kommunen kan ordna eftervård som kommunens egen verksamhet eller köpa tjänsten från externa tjänsteleverantörer. Staten ger kommunen ersättning för de verkliga och verifierade kostnaderna. Ersättande av kostnader ska dock avtalas på förhand med NTM-centralen. Kostnader som ersätts kan vara till exempel utkomststöd, stödjande av hobbyer och studier, socialhandledning och psykosocialt stöd. 

Läs mer på integration.fi

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: