Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Kunst- og kulturlivets innsats for hverdagsintegrering

Sociala insatser

30 jan 2017

Høsten 2016 inviterte kulturministeren norske kunst- og kulturinstitusjoner til å beskrive tiltak institusjonen gjør eller planlegger som bidrar til mangfold og integrering. Mer enn 60 institusjoner sendte inn bidrag og gir et bilde av at kunst- og kulturlivet i Norge gjør en enorm innsats som har en svært stor betydning for inkludering og integrering.

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: