Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Kommunene får dekket utgifter til flyktninger

Bostad, Integration

9 aug 2017

Kommunenes utgifter til bosetting og integrering av flyktninger i 2016 dekkes i stor grad av tilskudd, men de har store utgifter til enslige mindreårige flyktninger, viser ny rapport.

Beregningsutvalget har levert sin årlige rapport om kommunenes utgifter til flyktninger. Resultatene viser at integreringstilskuddet dekket 92,3 % av kommunenes utgifter i 2016. Dette er ett prosentpoeng lavere enn året før.

Økte utgifter til enslige mindreårige

En egen rapport om utgifter til enslige mindreårige viser en økning av utgifter fra året før på 26.5 % for denne gruppen. Kommunene fikk kompensert 60 % av utgiftene til enslige mindreårige i 2016, mens kompensasjonen var på 71 % i 2015.

Last ned rapportene her:

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: