Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Kan nye verktøy hjelpe flyktninger til riktig jobb?

Arbete

12 sep 2019

Kartlegging av kompetanse og karriereveiledning er to nye tiltak innen norsk integreringspolitikk. Dette prosjektet skal undersøke hvordan disse tiltakene kan bidra til at bosatte flyktninger gjør mer målrettede kvalifiserings- og karrierevalg, samt at kommunene bedre kan tilpasse tiltak overfor gruppen. Fafo leder og gjennomfører prosjektet i samarbeid med Agenda Kaupang. Oppdragsgiver er IMDi.

Prosjektet undersøker hvordan tidlig kompetansekartlegging og karriereveiledning, to nylig innførte tiltak, kan bidra til at bosatte flyktninger gjør mer målrettede kvalifiserings- og karrierevalg, og at kommunen kan tilpasse sine tiltak for flyktninger bedre.

Det er en sentral ambisjon i norsk integreringspolitikk at flyktninger, gjennom veiledning og kvalifisering, kommer raskt i lønnet arbeid og kan bygge videre på den kompetansen de har med seg ved ankomst. Å kartlegge denne kompetansen så tidlig og på en slik måte at den kan brukes i planleggingen av den enkelte bosattes kvalifiseringsløp, har vært en ambisjon i en årrekke.

Dette prosjektet skal undersøke hvordan tidlig kompetansekartlegging og karriereveiledning, to nylig innførte tiltak, kan bidra til at bosatte flyktninger gjør mer målrettede kvalifiserings- og karrierevalg, og at kommunene kan tilpasse sine tiltak for flyktninger bedre. Prosjektets overordnede målsetning er å få kunnskap om hva som er nødvendig for å få flere flyktninger raskere i arbeid der de kan få benyttet sin kompetanse.

Läs mer

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: