Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Invandrarbarn försvinner från Finland

Ensamkommande unga, Sociala insatser

18 maj 2017

Myndigheterna borde bli bättre på att skydda invandrarbarn som löper risk att råka illa ut i föräldrarnas hemland. I värsta fall kan barnen utsättas för könsstympning och tvångsäktenskap.

Det är oklart hur många barn och unga med invandrarbakgrund som årligen försvinner i Finland.

– Vi känner inte till exakta siffror eftersom myndigheterna inte registrerar de här fallen systematiskt. Det handlar om åtminstone tiotals fall per år, säger Johanna Latvala vid Förbundet för mänskliga rättigheter.

– Man borde utreda saken och bestämma vilken myndighet som ska ta ansvar för koordineringen.

Alla barn har rätt till samma skydd

Latvala säger att saken borde åtgärdas, eftersom invandrarbarn har lika stor rätt till trygghet som andra barn i Finland.

På samma sätt som vi intresserar sig för vart ett finländskt barn har tagit vägen, borde vi också fråga efter vart ett invandrarbarn har försvunnit.

– En del skickas iväg för att lära sig språk och kultur, eller för att lära känna släktingar. Men en del av flickorna skickas iväg till tvångsäktenskap eller könsstympning.

Både kvinnlig könsstympning och tvångsäktenskap är olagliga i Finland. Därför är det under vistelser utomlands som risken är störst för att invandrarungdomar tvingas till det.

Också pojkar försvinner

– Vanligen skickas pojkar iväg för att de har gjort någonting som föräldrarna inte tycker om eller för att de rör sig i dåligt sällskap. Föräldrarna tänker att det är bäst att ta pojken utomlands för ett år eller så.

Latvala menar att det kan kännas svårt att ta tag i problematiken eftersom det handlar om andra kulturer och traditioner. Latvala säger ändå att det är viktigt att inte tiga om saken.

Läs mer på Yles hemsida

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: