Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Integrationssamarbetet väckte intresse på nordisk-baltisk konferens

Arbete, Bostad, Migration & utveckling, Sociala insatser, Utbildning

31 mar 2017

Catrine Bangum från Nordiska ministerrådet presenterade i dag det nordiska integrationssamarbetet på en nordisk konferens i Tallinn om integration och flyktingmottagande.

Konferensen samlade drygt 250 personer från Baltikum och Norden. Huvudtemat var gemensamma utmaningar och möjligheter kopplade till de senaste årens flyktingsituation. Ett annat tema var hur medias rapportering påverkar synen på flyktingmotttagandet i länderna. 

Bangum berättade bland annat om samarbete mellan de fem nordiska ministrarna som är ansvariga för integrationsfrågor, och om de olika delarna i integrationssamarbetet: Clearing centralen (som den här webbsidan tillhör) och utveckling av ny kunskap, bland annat ett kommande nordiskt forskningsprogram om migration och integration.

Bangum presenterade även ministerrådets nya stödordning för nordiska projekt inom integrationsområdet.  

Här kan du läsa mer om konferensen

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: