Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Inkluderingspakken er verktøyet både for arbeidsgiver og formidler

Arbete

15 maj 2018

Inkluderingspakken er et verktøy for samarbeid mellom arbeidsgiver, Flyktningtjenesten, NAV og Voksenopplæringen – i inkluderingspakken er de tre sistnevnte kalt «formidler».

Målet er rett kandidat til rett jobb – på kort tid. Nøkkelen til å få til dette er en tydelig fordeling av arbeidsoppgavene og rekkefølgen på disse. Ved bruk av inkluderingspakken kan formidling utføres på under 4 uker. Inkluderingspakken sikrer også god oppfølging underveis og en god avslutning av arbeidstreningen.

Alle aktuelle kandidater har vært gjennom en nøye kartlegging og er vurdert som klare for arbeidslivet.

Läs mer om Inkluderingspakken

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: