Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Inkluderingspakken er verktøyet både for arbeidsgiver og formidler

Arbete, Utbildning

5 jun 2018

Hvordan få til en god match mellom en deltaker i introduksjonsprogram og en praksisplass? Hvordan formidle deltakere til praksis raskt og sikre god oppfølging?

Inkluderingspakken er et verktøy for samarbeid mellom arbeidsgiver, flyktningtjenesten, NAV og voksenopplæringen. Målet er rett kandidat til rett jobb – på kort tid. Verktøyet skal også sikre god oppfølging underveis og en god avslutning av arbeidstreningen.

Inkluderingspakken er utviklet i prosjektet Grønn inkludering, med kommunale utviklingsmidler fra IMDi.

Läs mer

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: