Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Hvordan har det gått for flyktningene som kom til Norge i 2015?

Arbete

28 maj 2021

Nye tall fra SSB viser at mange av flykningene som kom til Norge under den såkalte flyktningkrisen, har bygget opp kompetanse, tatt utdanning og fått jobb. Men det er fortsatt en vei å gå når det gjelder kvinners deltagelse i arbeidslivet.

Mange av flyktningene som kom til Norge i 2015 avsluttet introduksjonsprogrammet i 2018. Av de nær 8 200 som gikk ut av introduksjonsprogrammet dette året, var 66 prosent i arbeid eller utdanning ett år etter endt program (ssb.no).

– Dette skyldes i stor grad deltagernes gode egeninnsats, men det handler også om et godt integreringsarbeid, og relativt god tilgang på jobber i Norge over tid. Mange kommuner gjør en svært god jobb for at flere flyktninger skal få varig fotfeste i arbeidslivet, sier IMDI-direktør Libe Rieber-Mohn.

Forskjell mellom menn og kvinner

Av de som avsluttet programmet i 2018, var 73 prosent av mennene og 48 prosent av kvinnene sysselsatt og/eller i utdanning ett år etter. Andelen er altså høyere for menn enn kvinner. Men over tid øker også andelen kvinner. Dette betyr at kvinner i snitt bruker lenger tid enn menn på å bli sysselsatt og/ eller starte utdanning etter at de har avsluttet introduksjonsprogrammet.

En rekke studier har identifisert flere årsaker til at en lavere andel kvinner lykkes raskt i å komme i arbeid etter avsluttet introduksjonsprogram enn andelen menn:

  • Kvinner har i snitt lavere utdanningsnivå enn menn. Utdanningsnivå har betydning for hvilke muligheter man har på arbeidsmarkedet.
  • Kvinner har en høyere gjennomsnittsalder enn mannlige introduksjonsdeltakere. Alder er en faktor som har stor betydning for måloppnåelse, ved at de yngste aldersgruppene erfaringsmessig har vesentlig høyere måloppnåelse enn eldre (se ssb.no).
  • Kvinner deltar i mindre grad i arbeidsrettede tiltak i introduksjonsprogrammet enn menn. Dette er noe som har betydning for videre karrieremuligheter.

Hvilke kvalifiseringstiltak flyktningene deltar i under introduksjonsprogrammet har betydning for videre muligheter for overgang til arbeid og utdanning. IMDi følger årlig med på hvilke tiltak kvinner deltar i sammenlignet med menn, og publiserer i juni en oversikt over hvilke tiltak flyktninger deltar i under introduksjonsprogrammet.

Høy andel kvinner med ukjent status

I likhet med tidligere år, har en høy andel av kvinner som tidligere har deltatt «Annen eller ukjent status» ett år etter avsluttet program, altså at de hverken er i jobb, under videregående opplæring eller i utdanning. SSB forklarer dette med at mange disse kvinnene sannsynligvis er hjemme med barn. I denne samlekategorien er også de som deltar i grunnskoleopplæring, dersom de ikke inngår i noen av de andre kategoriene. IMDi ønsker å undersøke denne gruppen nærmere, for å finne ut om det er behov for å iverksette spesielle tiltak for denne gruppen.

– Vi har fortsatt en vei å gå når det gjelder kvinners deltagelse, sier Rieber-Mohn.

Läs hela artikeln på IMDis hemsida

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: