Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Högsta antalet asylbeslut hittills

2 jan 2017

2016 fick 111 979 personer beslut i sitt asylärende. Det är det högsta antal asylbeslut Migrationsverket hittills fattat under ett år. Orsaken till kraftsamlingen är det stora antal asylsökande, 163 000, som kom under 2015. Under 2016 sökte totalt 28 939 personer asyl i Sverige. Det stora antalet asylsökande 2015 gjorde att myndigheten fick ökade resurser samt att resurser flyttades inom myndigheten.

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: