Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Hög arbetslöshet bland utomeuropeiskt födda med låg utbildning och unga

Arbete, Integration

21 nov 2017

År 2016 var arbetslösheten bland utomeuropeiskt födda med låg utbildning i åldern 20-64 år 36,9 procent. Bland inrikes födda med låg utbildning i åldern 20-24 år var arbetslösheten 28,0 procent.

Dessa nivåer var avsevärt högre jämfört med arbetslösheten bland lågutbildade i övriga födelseregioner och äldre. Bland personer med låg utbildning hade män en starkare anknytning till arbetsmarknaden än kvinnor. Skillnaden mellan män och kvinnor var betydligt större bland personer med låg utbildning än bland personer med minst gymnasial utbildning.

Temarapporten för tredje kvartalet 2017 beskriver situationen på arbets-marknaden för personer med låg utbildning, det vill säga högst förgymnasial utbildning, i åldern 20-64 år.

Sammansättningen av gruppen lågutbildade

Under perioden 2005-2016 minskade antalet lågutbildade personer i åldern 20-64 år från 841 000 till 586 000. År 2016 bestod gruppen av 56,9 procent män och 43,1 procent kvinnor. Gruppens sammansättning med avseende på ålder och födelseregion förändrades avsevärt under perioden 2005-2016. Åldersstrukturen skiftade till att 2016 bestå av en större andel unga jämfört med 2005. Andelen personer i åldern 20-34 år var bland lågutbildade 19,8 procent 2005, medan andel var 29,4 procent 2016.

Sammansättningen av gruppen lågutbildade med avseende på födelseregion förändrades till att 2016 bestå av en betydligt mindre andel inrikes födda och en större andel utomeuropeiskt födda jämfört med 2005. Andelen inrikes födda minskade under perioden från 78,7 till 58,2 procent, medan andelen utomeuropeiskt födda ökade från 8,9 till 29,4 procent. Under samma period visade andelen födda i Europa utom Sverige små förändringar.

Läs mer på SCBs hemsida

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: