Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Helhedsorienteret indsats skal sikre at flere indvandrerkvinder kommer i beskæftigelse

Arbete

17 okt 2019

Projekt Flere indvandrerkvinder i arbejde er en helhedsorienteret indsats, som har til formål at få flere ikke-vestlige indvandrerkvinder i beskæftigelse.

Fra erfaring og undersøgelser fremgår det, at disse kvinder som oftest har andre udfordringer end manglende beskæftigelse. Den lavere beskæftigelse blandt kvinderne kan blandt andet skyldes barrierer som utilstrækkeligt kendskab til det danske samfund og dets normer, selvoplevede helbredsudfordringer, ringe danskkundskaber i samspil med udfordringer forbundet med traditionelle køns- og familiemønstre og negativ social kontrol. Problemstillingerne er komplekse og går på tværs af forvaltninger og sektorer. Projektets formål er derfor at støtte en række kommuner i at lave en målrettet og tværfagligt koordineret indsats med et konstruktivt samarbejde med kvinderne og deres familier og derigennem sikre, at flere fra målgruppen kommer i arbejde.

Et af omdrejningspunkterne for projektet er, at udfordringerne skal imødegås ved en mere håndholdt indsats samt med ledelsesmæssig indstilling til at arbejde tværfagligt i kommunen. De 15 kommuner, der er indstillet til at deltage i projektet, er altså udvalgt på baggrund af blandt andet disse kriterier. Projektkommunerne, der har fået tilsagn, er Brøndby, Helsingør, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Vallensbæk/Ishøj, Hedensted, Herning, Silkeborg, Viborg, Aarhus, Frederikshavn, Aalborg, Esbjerg og Næstved. Projektkommunerne fordeler sig dermed over en stor del af landet.

Läs mer

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: