Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Handlingsplan mot segregation

Bostad

10 feb 2021

Att minska och motverka segregation är högt prioriterat för regeringen och en del av arbetet för ett tryggt och hållbart Sverige. Regeringen har nu beslutat om handlingsplanen Ett Sverige som håller ihop - Regeringens insatser för minskad segregation och goda livschanser för alla.

Segregation och ökade klyftor i samhället är stora utmaningar som behöver mötas. Boende är ett prioriterat område i regeringens arbete mot segregation. Delmålet för området är minskad boendesegregation, bra bostäder för alla och stärkt samhällsservice.

– Boendesegregation måste kopplas ihop med andra samhällsutmaningar eftersom ojämlika förutsättningar och livsvillkor skapar klyftor mellan människor. Det behövs både fler bostäder och upprustning och energieffektivisering av det befintliga bostadsbeståndet för att bostadsmarknaden ska fungera bättre. Samhällsservicen i områden med socioekonomiska utmaningar behöver också stärkas, säger bostadsminister Per Bolund.

Regeringens arbete mot segregation handlar både om att motverka strukturella orsaker till segregation och förbättra situationen i områden med socioekonomiska utmaningar. Regeringen har prioriterat fem områden i arbetet med att minska och motverka segregation: boende, arbetsmarknad, utbildning, demokrati och civilsamhälle samt brottslighet.

– Segregation och ökade klyftor riskerar att påverka sammanhållningen i samhället och människors framtidstro. Det är en utveckling som måste brytas. Nu har regeringen beslutat om en handlingsplan mot segregation som innehåller 115 insatser som tillsammans ska motverka segregationen i Sverige, säger Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Sedan 2018 arbetar regeringen utifrån en långsiktig strategi för att minska och motverka segregation. I den nu beslutade handlingsplanen redovisas regeringens insatser under de närmaste åren för att motverka och minska den socioekonomiska segregationen i Sverige. Genom handlingsplanen synliggörs regeringens politik för aktörer på olika nivåer. Utöver de insatser regeringen redovisar genomförs ett stort arbete av andra aktörer, såsom myndigheter, kommuner och civilsamhällesorganisationer.

Texten är hämtad från regeringens hemsida

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: