Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Håndboken “Arbeid med enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere” er nå oppdatert.

Bostad

29 sep 2017

Dette er et verktøy til kommunene for å gjøre en best mulig jobb for enslige mindreårige som skal bosettes eller er bosatt.

Enslige mindreårige flyktninger er spesielt sårbare og skal prioriteres i bosettingsarbeidet. De trenger trygge og gode oppvekstvilkår, og bosetting av disse krever et spesialtilpasset apparat i kommunene.

I håndboken kan du lese mer om de internasjonale og nasjonale rammene for arbeidet med enslige mindreårige, ulike økonomiske virkemidler og tilskuddsordninger. Du får også informasjon om asylsøkerfasen, forberedelse til bosetting og om arbeidet i bosettingskommunene.

Läs mer och ladda ner Handboken

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: