Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Handbok om delaktighet för invandrarungdomar erbjuder metoder för dem som arbetar med ungdomar

Barn och unga

18 sep 2019

Syftet med projektet för delaktighet för invandrarungdomar (Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille) var att för olika aktörer ta fram en sådan arbetsmodell där de ungdomar med invandrarbakgrund som löper störst risk för utslagning nås och får de tjänster som de behöver.

Projektet syftade också till att stärka den sociala delaktigheten för ungdomar med invandrarbakgrund och främja deras tillträde till utbildning och arbete.

Projektet resulterade i en ny arbetsmodell med hjälp av vilken man på ett kostnadseffektivt sätt kan nå de ungdomar med invandrarbakgrund i åldern 12–29 år som är mest utsatta och bemöta deras behov på ett kundorienterat sätt.

Det riksomfattande utvecklingsprojektet var verksamt på tre olika orter: Helsingfors, Kuopio och Åbo. Verksamheten finansierades av Europeiska socialfonden (ESF).

Den i somras publicerade handboken beskriver metoder som använts under projektet och konstaterats vara bra och drar nytta av den professionella tillväxten hos personer som arbetar med ungdomar.

Läs mer:

Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille -käsikirja (på finska)

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: