Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Forsterket samarbeid for integrering

Sociala insatser

7 mar 2018

Frivillige organisasjoner er sentrale i arbeidet med å få til vellykket integrering. Derfor har IMDi inngått nye samarbeidsavtaler med ni frivillige organisasjoner.

– Skal vi lykkes med å få flere innvandrere som aktive deltakere i arbeids- og samfunnsliv, må vi spille på lag med frivilligheten. Disse avtalene legger et godt grunnlag for å få det til, sa IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn da hun undertegnet avtalene 2. mars.

De ni organisasjoner som har inngått avtaler med IMDi er:

  • Den Norske Turistforening
  • Frivillighet Norge
  • Norges Fotballforbund
  • Norges Frivilligsentraler
  • Norges idrettsforbund
  • Norges Røde Kors
  • Norske Kvinners Sanitetsforening
  • Norsk Folkehjelp
  • Redd Barna

Frivillige organisasjoner fungerer som møteplasser for folk med og uten innvandrerbakgrunn. De skaper sosiale nettverk, tillit og tilhørighet.

Samtidig bidrar organisasjonene med spesifikke integreringstiltak som norsktrening, leksehjelp, flyktningguide og informasjons- og veiledningstiltak. Slike tiltak er et viktig supplement til kommunenes integreringsarbeid.

Läs mer på IMDis hemsida

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: