Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Forskningsinnsatsen på velferd, arbeidsliv og migrasjon videreføres

Migration & utveckling

4 okt 2017

Forskningsrådets program for velferd, arbeid og migrasjon (VAM) er i avslutningsfasen. Nå jobbes det med innretning for en ny satsing, men foreløpig er det ikke fastsatt tidspunkt for ny utlysning.

Neste søknadsfrist?

Det er per dags dato ikke bestemt når neste mulighet til å søke midler innenfor et bredt VAM-område blir. Programmet er i siste fase og går inn i sitt siste år i 2018. Midlene for hele programperioden er disponert og programmet er avhengig av ekstern finansiering (fra departementene) for en videre forskningsinnsats på området. Gitt at finansieringen sikres, vil det bli en utlysning i 2018, trolig på vårparten.

Nytt programstyre

Divisjonsstyret har vedtatt å videreføre forskningsinnsatsen, men det er først når vi har fått en tilslutning fra finansiørene at kan vi starte arbeidet med å sette sammen et nytt styre. Forskningsrådet har mottatt 12 forslag til programstyremedlemmer fra forskningsmiljøer og andre, og disse vil vi ta med inn i arbeidet med å sette sammen et nytt styre. Vi håper at et nytt programstyre kan starte arbeidet våren 2018

Nye VAM: Forslag om ny forskningsinnsats

Forskningsrådet oversendte før sommeren en anbefaling til aktuelle departementer om innholdet i en ny forskningsinnsats på velferds-, arbeids-, migrasjons- og sykefraværsområdet med frist til å gi en tilbakemelding innen 1. oktober.

Läs mer på Noregs forskingsrådets hemsida

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: