Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Foreløpig stans i bosetting av flyktninger

Migration & utveckling

24 mar 2020

IMDi viser til regjeringens siste tiltak av 12.3.2020 som blir iverksatt for å begrense videre smittespredning av koronaviruset. IMDi har i samråd med UDI besluttet at ankomst av overføringsflyktninger stanses inntil videre.

Smittesituasjonen for den enkelte flyktning som ankommer er én sak, men vi ser at kommunenes kapasitet til å ta imot overføringsflyktninger i tiden framover kan komme til å bli betydelig redusert.

Det er per i dag om lag 750 overføringsflyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge og tildelt bosettingsplass i en kommune, men som ikke har ankommet landet ennå. Innreise for disse personene stilles i bero inntil videre.

IMDi har i samråd med UDI besluttet at også bosetting av flyktninger fra asylmottak inntil videre stanses. Unntatt fra dette er bosetting i samme kommune som mottak eller i nærliggende kommuner.

 

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: