Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Flyktningers erfaring med introduksjonsprogram

Arbete

31 okt 2018

En viktig målsetning for introduksjonsprogrammet er å kvalifisere flyktninger for norsk arbeidsliv. Hva mener de selv at de trenger for å komme seg i jobb?

En  ny rapport fra Fafo bygger på 38 intervjuer med flyktninger. Mange opplever at de kaster bort tid i kommunenes introduksjonsprogram. I denne rapporten presenterer vi funn fra en kvalitativ brukerundersøkelse blant deltakere i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger i fire kommuner. Med utgangspunkt i brukernes erfaringer, beskriver vi norskopplæring, samfunnskunnskapsundervisning, arbeidspraksis og veiledning slik disse tilbudene oppleves av brukerne i dag. Deltakerne har svært forskjellige utgangspunkt og ambisjoner, og tilbudene de får i introduksjonsprogrammet møter ikke alltid deres ønsker og behov. Noen får verdifull hjelp til å finne seg en jobb de kan leve av og trives med i Norge gjennom introduksjonsprogrammet. Andre opplever at introduksjonsprogrammet er bortkastet tid. De får ikke den opplæringen de trenger, norskundervisningen er ikke tilpasset deres nivå og de får lite hjelp til å orientere seg i jobb- og kvalifiseringsmulighetene som finnes.

Les mer og last ned rapporten

Se opptak fra Fafo-frokosten

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: