Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Flygtninge strømmer ind på arbejdsmarkedet

Arbete

14 maj 2018

På blot et år er antallet af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der er i arbejde, steget markant. Kommunernes ekstraordinære indsats med at hjælpe flygtninge ud på arbejdsmarkedet bliver nu belønnet økonomisk.

Fra 4. kvartal 2016 og et år frem er antallet af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge (med opholdstilladelse i 2004 eller senere), der er i arbejde (mindst 190 timer i løbet af et kvartal), steget fra omkring 5.600 til 9.200 personer. Det svarer til en stigning på mere end 60 pct. De mange flygtninge i arbejde betyder samtidig, at Udlændinge- og Integrationsministeriet udbetaler en bonus på lidt over 90 mio. kr. til kommunerne for deres indsats.

Den økonomiske gevinst er et led i regeringens topartsaftale om integration med KL, hvor det er besluttet, at kommunerne bliver belønnet med et tilskud på 25.000 kr. for hver ekstra flygtning, kommunen får hjulpet ind på arbejdsmarkedet. Kravet er, at flygtningen skal være i ustøttet arbejde i mindst 190 timer i kvartalet.

Läs mer på UIMs hemsida

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: