Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Extratjänsterna utvidgas så att nyanlända ska kunna anställas i kulturell, idrottslig och social verksamheter

Arbete, Sociala insatser

31 maj 2017

Regeringen har fattat beslut om att förändra regelverket för extratjänster så att långtidsarbetslösa eller nyanlända ska kunna anställas i viss kulturell, idrottslig och social verksamhet.

Genom extratjänster har sedan tidigare kommuner, landsting och privata utförare inom välfärden möjlighet att anställa personer som kan utgöra en extra resurs och som kan stötta verksamheten. Extratjänster ger samtidigt kvinnor och män som under lång tid stått utanför arbetsmarknaden eller som nyligen kommit till Sverige en chans att få ett bra jobb med schysta villkor.

Extratjänsterna ger möjlighet till full subvention av lönen och de lagstadgade arbetsgivaravgifterna i 12 månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare ett år.

Extratjänster finns idag inom bland annat sjukvården, skolan, äldrevården, och barnomsorgen. För att fler långtidsarbetslösa och nyanlända ska få ett arbete har regeringen idag beslutat att utvidga reglerna kring extratjänster för att öppna upp möjlighet att anställa personal inom ramen för extratjänster vid kulturellverksamhet, ideella idrottsföreningar samt trossamfund och ideella föreningar för arbete med social hjälpverksamhet eller omsorg om barn och ungdomar.

Läs mer på Regeringens hemsida

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: