Nordiskt samarbete om integration och inkludering

– Ditt första jobb inte behöver vara ditt sista

Arbete

15 feb 2018

Frederiksberg kommune får ut 49 % av de nyanlända i arbete inom 3 år. Det gör kommunen till en av de mest framgångsrika kommunerna i Danmark när det gäller att korta vägen till arbete för flyktingar och invandrare.

– Vi är tydliga med att påpeka att det jobb du får nu inte behöver vara det jobb du har i framtiden. Det berättade Jakob Hein, jobbkonsulent i kommunen för vår nordiska expertgrupp vid vår studieresa till Köpenhamn och Malmö.

– Det var när vi övergick från tanken att de nyanländas drömmar och erfarenheter skulle styra integrationsarbetet utan istället utgå från behovet av en viss typ av  arbetskraft som det lossnade. Tidigare satte vi de nyanlända i skolbänken för att lära dem danska, därefter följde den ena praktiken efter den andra, ofta varvat med långa mellanrum med sysslolöshet. Nu utgår vi istället från de aktuella behoven hos verksamheterna. På så sätt blir de nyanlända en resurs för både företagarna och för kommunen.

Fokus  vid studiebesöket låg på hur den danska modellen med Branchepakker fungerar i praktiken och hur den tvååriga Integrationsuddannelsen, IGU är upplagd (se beskrivning nedan).

– Den främsta fördelen med Branchepakke är det blir tydligt fokus på den nyanländes utveckling. Det står tydligt och klart beskrivet i de så kallade kvalifikationskorten (se nedan) vad som förväntas av personen, samtidigt som varje framsteg blir ordentligt dokumenterat. Dessutom ger det oss arbetskonsulenter möjligheter att ställa krav på arbetsgivaren. Vi kan helt enkelt säga till arbetsgivaren: Se här, du har själv gott i god för att den här personen har uppnått de här färdigheterna, så då borde du också kunna anställa han eller hon nästa gång du behöver arbetskraft.

Från skygga blickar till yrkesstolthet och pondus

Expertgruppen besökte även Yalla Trappan i Rosengård i Malmö där vi togs emot av Christina Merker-Siesjö och hennes medarbetare. 

– Våra honnörsord är återbruk, närproducerat, solidariskt och rättvist. Hjärtat är hela tiden med. Men märk väl: Vi bär våra egna kostnader – och vi växer hela tiden! Det framhöll Christina Merker-Siesjö när hon visade runt i Yalla Trappans lokaler.

I dagsläget har Yalla Trappans trettiofem anställda, majoriteten bor i Rosengård och mer parten saknar tidigare arbetslivserfarenhet och utbildning. Förutom café- och cateringverksamhet och försäljning av böcker och matprodukter, erbjuder man städ- och konferensservice. Sedan en tid tillbaka har man även syateljéer, bland annat i samarbete med IKEA där personal från Yalla Trappan syr upp gardiner och annat på beställning.

– Om man berövar människor möjligheten att delta i arbetslivet får man konflikter och problem i samhället, säger Christina Merker-Siesjö. När man arbetar på Yalla Trappan ingår man i ett sammanhang och känner sig behövd; att gå från försörjningsstöd till riktig lön betyder allt. Det innebär tex att gå från en svag position i hemmet till att bli ett föredöme för sina barn, det innebär att gå från att ha varit isolerad och ha få sociala kontakter till att ha arbetskamrater och liv utanför hemmet. Allt sammantaget ger det kvinnorna ökade möjligheter att forma sitt eget liv.


Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

• Formålet med IGU er at sikre en mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke opfylder kravene på det danske arbejdsmarked.
• Opkvalificere og uddanne flygtninge til faget
• Integrationsgrunduddannelsen varer to år
• Ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse.

 


 

Kvalifikationskort som metodiske værktøjer

• Kvalifikationskortet som pædagogisk værktøjer, der bruges til at tilrettelægge opkvalificeringen, tydeliggør træningsmål, hvor langt borgeren er i sin opkvalificering og hvad der skal til for at nå i mål
• Kvalifikationskortet som forhandlingsværktøj, der bruges til at drøfte mulighed for ansættelse med løntilskud, ordinære timer mm. i takt med at borgere opkvalificeres
• Kvalifikationskort som supplement til borgerens CV
• Systematisk opfølgning og konkrete krav mere konkrete krav til virksomhederne

 


FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: