Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Digitalt stöd för svenskainlärning på distans

Utbildning

1 apr 2020

Malmö stad har tagit fram Hejsvenska som är ett digitalt stöd för träning i svenska som andraspråk på sfi-nivå. Det är gratis och ska kunna användas av alla, oavsett studiebakgrund eller datorvana.

Det finns ett stort behov av digitalt stöd för svenskainlärning när utbildning ska ske på distans. Nu finns Hejsvenska ett, två och tre tillgängligt. Dessa tre delar motsvarar sfi-kurs A till C. Hejsvenska fyra, som motsvarar sfi-kurs D, planeras bli klar 2021.

Varje del är uppbyggd kring tio vardagliga teman, inom vilka användaren får träna ett funktionellt och kommunikativt språk. Videon ger en kort introduktion till Hejsvenska och programmets funktioner.

Finns på webben och går att ladda ner gratis

Hejsvenska finns tillgängligt på webben och som gratis app att ladda ner till surfplattor och smarta telefoner. Det är fritt för alla att använda och kan därför vara en resurs för kommuner med sfi-undervisning och för personer som vill träna svenska på fritiden.

Ett digitalt stöd för svenskainlärning, Hejsvenska

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: