Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Det nordiska integrationssamarbetet fortsätter

Arbete

31 okt 2018

Resultaten av det första nordiska samarbetsprogrammet för integration har varit goda. Programmet inleddes på kort varsel år 2016 som en reaktion på den globala flyktingkrisen och avslutas vid utgången av 2018. 

Foto: Johannes Jansson/norden.org
På sitt möte den 30.10 beslöt samarbetsministrarna om ett nytt program för integration för perioden 2019-2021. Målsättningen är att effektivera kunskaps- och erfarenhetsutbytet i Norden när det gäller integrationsfrågor, och ytterligare stärka de strukturer som har byggts upp under den första programperioden.

-Integrationssamarbetet är ett utmärkt exempel på hur vi tillsammans kan skapa ny kunskap och konkret nytta för regionen och alla som lever här, både gamla och nya invånare, säger Sveriges nordiska samarbetsminister Margot Wallström, som leder samarbetsministrarnas arbete under 2018.

Enligt en undersökning som konsultbolaget Rambøll har gjort, har myndigheterna i Norden upplevt det första samarbetsprogrammet som både nyttigt och relevant. Integrationsarbetet i Norden har konkret underlättats av den information som man har fått tillgång till via nätverk, publikationer och workshopar inom ramen för programmet.

Särskild fokus på barn och unga

I Rambølls undersökningsresultat poängteras betydelsen av att det arbete som har gjorts och de strukturer som har etablerats under den första programperioden förs vidare i det nya samarbetsprogrammet. Insatser för att underlätta flyktingars och invandrares inkludering på arbetsmarknaden samt situationen för nyanlända barn och unga, särskilt ensamkommande barn, hör till de områden som speciellt lyfts fram i det nya programmet. Också civilsamhällets och frivilligorganisationernas roll i integrationsarbetet betonas. Det stöd flyktingar och invandrare får av dem har en helt avgörande betydelse.

Läs mer på norden.org

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: