Nordiskt samarbete om integration och inkludering

De sista tillfälliga boendena avvecklas 2018

Bostad, Integration, Migration & utveckling

1 dec 2017

Migrationsverket har de senaste åren upphandlat över 450 tillfälliga leverantörs­boenden − idag finns 58 kvar. De ska nu avvecklas mellan januari och juni nästa år.

– De upphandlade boendena har varit en välkommen men också tillfällig lösning, säger Kenneth Karlsson, chef på Migrationsverkets boendesektion.

I takt med att färre asylsökande söker sig till Sverige har behovet av boenden minskat. Därför fortsätter Migrationsverket att avveckla de tillfälliga asylboenden som upphandlats de senaste åren. Idag finns 58 tillfälliga boenden kvar.

– Nu återgår vi till att ha främst våra egna boenden, det är både stabilare och mer ekonomiskt. De upphandlade boendena har varit en välkommen men också tillfällig lösning, säger Kenneth Karlsson.

Avveckling i fem etapper

Avvecklingen sker i fem etapper mellan januari och juni 2018.

I första etappen fram till sista januari avvecklas tre boenden i Gotlands, Norrbottens och Väster­norrlands län. De senast upphandlade och dyraste boendena avvecklas först, enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Övriga boenden kommer att avvecklas i någon av etapperna fram till juni 2018.

– Vilka boenden och hur många som avvecklas i varje etapp är inte bestämt just nu. Vi avvecklar stegvis för att ge utrymme åt ett ändrat behov av boendeplatser under våren, säger Kenneth Karlsson.

Läs mer på Migrationsverkets hemsida

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: