Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Dalsbruk pilotby för integration

Arbete, Bostad, Migration & utveckling, Sociala insatser, Utbildning

10 apr 2017

Projektet Hela byn integrerar (Koko kylä kotouttaa) har valt Dalsbruk i Kimitoöns kommun, Egentliga Finland, till pilotby. Projektet finansieras av Arbets- och näringsministeriet och administreras av Byaverksamhet i Finland rf.

Kimitoön har tagit emot sammanlagt 40 syriska kvotflyktingar under åren 2016 och 2017. De har kommit från flyktingläger till skärgårdsbyn med cirka 1 500 invånare. Flyktingarnas integrationsspråk är finska.

Projektet följer med livet i byn från april till december. Det beskriver allt från vanlig vardag till anpassningens mångfacetterade steg och feststunder. Pilotbyn utgör ett konkret föredöme för andra kommuner och byar om hur samlevnaden med invandrare fungerar.

– Jag är väldigt glad och stolt över hur både personal och frivilliga, hela ön och byborna, har tagit emot våra nya invånare. Utnämningen till pilotby är en väldigt fin sak och jag måste själv också konstatera att valet föll på rätt ort, säger Kimitoöns kommundirektör Anneli Pahta med ett leende.

De syriska familjerna i Dalsbruk lotsas in i sina nya liv av flyktingkoordinator Sini-Tuulia Numminen, i samarbete med lokalbefolkningen.

– Efter en vecka i Dalsbruk uttryckte flyktingarna sin förtjusan över finländarna som människor. “Alltid när man går till butiken möts man av ett leende och ett hej.” På förhand hade vi också sagt att de kommer att få ett vänligt bemötande. Ett första intryck kan man bara ge en gång, men det har fortsatt i samma stil.

Läs hela pressmeddelandet från integration.fi

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: