Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Coronakrisen riskerar att förvärra situationen för de barn som har det svårast

Sociala insatser, Corona

24 mar 2020

Skolorna är stängda i Danmark, Norge och Finland och den svenska regeringen för en diskussion om Sveriges skolor och förskolor ska stängas. Nu varnar flera civilsamhällesaktörer vad detta kan komma  att innebära för barn som är extra utsatta och för vilka skolan är en av de absolut viktigaste skyddsfaktorerna. Det gäller t.ex. unga som är utsatta för hedersrelaterat våld, barn utan papper och i migration, och barn i socioekonomisk utsatthet.

– Skolan är viktig för barn inte bara utifrån utbildning utan även utifrån ett socialt sammanhang. Skolan är för många barn en fristad med trygga rutiner, jämnåriga kompisar, vuxna som möter barnet varje dag och gratis måltider skriver företrädare för Bris, UNICEF och Rädda Barnen i Sverige.

Flera verksamheter där vuxna möter barn stängs nu ned. Det leder till att vuxna som vanligtvis orosanmäler barn som far illa blir färre, och att socialtjänsten av den anledningen får svårare att utreda och bedöma skydd. Där samhällsfunktioner stänger ner behöver civilsamhället kliva in.

Ensamkommande unga drabbas

Nyanlända familjer är en grupp som i och med coronakrisen riskerar att stå inför stora utmaningar. Det kan t.ex. handla om svårigheter att ta del av den samhällsinformation och det stöd som erbjuds. Många har t.ex.  svårt att få information på sitt språk.  En extra utsatt grupp är papperslösa familjer, där bland annat BRIS ser allvarliga konsekvenser vid en eventuell skolstängning. Man menar att det behövs en tydlig och konkret riskbedömning, samt en handlingsplan för hur skolan prioritera att stötta de allra mest utsatta barnen.

– Säkerställ att det finns stödresurser tillgängliga för barn som behöver särskilt stöd i distans- och fjärrundervisning. Möjliggör för socialtjänst att ge stöd till barnfamiljer för extra mat, och andra merkostnader i samband med att skolor stängs. Och ge utökat stöd till civilsamhället som möter målgrupper som inte har tillgång till samhälleligt stöd och insatser. Exempelvis papperslösa barnfamiljer och ensamkommande unga.

Läs hela debattartikeln här

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: