Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Corona-krisen slår hårt mot flera organisationer: “Vi gör nu allt vi kan för att stödja civilsamhället”

Sociala insatser, Corona

24 mar 2020

Utbrottet av coronavirussjukdom (covid-19) slår hårt även mot civilsamhällets organisationer och projekt. Många planerade aktiviteter kan inte genomföras och flera organisationer är oroliga för sin ekonomi och överlevnad.

–  Civilsamhället är nu viktigare än någonsin. Vi gör allt vi kan för att stödja dess organisationer och hjälpa till att skapa goda förutsättningar för dem att hantera problem som kan uppstå på grund av pandemin, säger Lena Nyberg, generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Det stora flyktingmottagandet 2015 visade på civilsamhällets nyckelroll i samhället, då både etablerade organisationer och nya initiativ mobiliserade människors engagemang. Nu märks samma utveckling. Varje dag ser vi prov på hur civilsamhället ställer upp för att möta de behov som uppstår, till exempel initiativ i sociala medier för att hjälpa riskgrupper med vardagsärenden och ideella krafter som sprider information på olika språk och till grupper som inte är så delaktiga i samhället.

– Det har alltid varit civilsamhällets styrka att utveckla nya lösningar på olika utmaningar i samhället, inte minst behovet av social samvaro och att ge människor hopp. Vi ser nu att civilsamhället än en gång bidrar till ökad social sammanhållning och trygghet, ofta med nya kreativa och digitala lösningar, säger Lena Nyberg.

MUCF fördelar varje år totalt mellan 300 och 500 miljoner kronor i statsbidrag till organisationer, föreningar, kommuner och till internationellt samarbete. Hittills i år har MUCF betalat ut cirka 240 miljoner kronor i organisationsbidrag till barn- och ungdoms-, etniska och hbtq-organisationer. Ansökningstiden för projektbidrag gick nyligen ut och handläggningen av ansökningar pågår för fullt. MUCF fick i år rekordmånga ansökningar, 230 jämfört med 140 i fjol, vilket ger en total ökning med 65 procent. Det var också flera nya organisationer som sökte bidrag.

Svårt för flera projekt

MUCF arbetar intensivt med att bedöma ansökningarna om projektbidrag och beräknar att kunna komma med de första besluten före sommaren.

– Organisationsbidragen är redan beslutade och delvis helt utbetalda och de påverkas inte av inställda aktiviteter. Däremot får vi nu dagligen frågor om projekt som redan är igång, enligt tidigare års beslut. Det är svårt att genomföra flera av de planerade aktiviteterna på grund av pandemin. Många organisationer kan också få extra kostnader på grund av inställda arrangemang, säger Lena Nyberg.

– Vi är självklart förstående för den svåra situation som civilsamhällets organisationer nu befinner sig i och kommer att vara generösa i våra bedömningar.

På hemsidan mucf.se ges löpande information om vad som gäller om organisationer behöver ändra i sina projektplaner. Detta gäller även de EU-bidrag som fördelas av MUCF till olika internationella projekt.

– Vi kommer även att inventera vilka behov av stöd som civilsamhällets organisationer har. Vi välkomnar att regeringen nu ger ett ekonomiskt stöd till kultur och idrott. Vår myndighet bevakar om det kan komma att behövas ett ekonomiskt ”stödpaket” även till andra delar av civilsamhället, säger Lena Nyberg.

 

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: