Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Bris inleder långsiktigt stöd till ensamkommande barn

Ensamkommande unga, Sociala insatser

17 jan 2017

Bris (Barnens rätt i samhället) inleder nu ett långsiktigt arbete med att ge professionellt stöd till barn som flytt, genom att erbjuda professionella evidensbaserade stödgrupper, mobilisera samhällets aktörer och stärka nätverken kring ensamkommande barn. Stödgruppsmodellen ska spridas i hela landet.

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: