Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Tre procent av nyanlända kvinnor i Stockholm fick jobb

Arbete

15 nov 2017

Bara tre procent av de nyanlända kvinnor som har kommit till Stockholms stad fick ett riktigt jobb efter etableringsfasen. Det visar statistik från Arbetsförmedlingen.

– Det är förstås alldeles för dåligt att så få är i arbete, vi är absolut inte nöjda, säger Mirja Räihä (s), vikarierande arbetsmarknadsborgarråd.

En ny rapport från Stockholms hållbarhetskommission sätter fokus på nyanlända och deras ställning på arbetsmarknaden.

2016–2017 genomgick 24.034 nyanlända etableringsplanen i Stockholms stad. Tre månader efter att de var klara med den, i maj 2017, var 21 procent av kvinnorna respektive 40 procent av männen i arbete eller studier.

De flesta av dem – 55 procent av kvinnorna och 48 procent av männen – deltog i arbetsmarknadspolitiska program. 11 procent av kvinnorna och 4 procent av männen hade av någon anledning avslutat kontakten med Arbetsförmedlingen.

De som hade fått ett riktigt jobb – arbete utan stöd – var 319 av 9.324 kvinnor, 3 procent, och 1.091 av 14.710 män, 7 procent.

Rapporten konstaterar också att bland utrikes födda och nyanlända kvinnor har påtagligt färre jobb än i andra grupper. Särskilt långt från arbetsmarknaden står utomeuropeiskt födda kvinnor med kort eller ingen utbildning. Rapportförfattarna menar att kvinnor missgynnas i etableringen och är underrepresenterade i arbetsmarknadsprogram och insatser.

Läs hela artikeln i Dagens Nyhter

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: