Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Asylsamtalen och behandlingen av ansökningar har utvecklats

Integration, Migration & utveckling

28 aug 2017

Åren 2015–2016 mötte Migrationsverket mycket utmaningar i anslutning till behandlingen av asylansökningar. Antalet asylsökande ökade, utredningen i asylprocessens första fas överfördes från polisen och gränsbevakningsväsendet till Migrationsverket och författningarna som gällde ett gemensamt europeiskt asylsystem togs i bruk.

För att kunna möta utmaningarna har Migrationsverket utvecklat verktygen, verksamhetsmodellerna och anvisningarna i anslutning till behandlingen av asylansökningar samt personalens yrkeskunskap.

Utvecklingsprojektet Flow hjälper både myndigheter och kunder

År 2016 inleddes projektet Flow vars mål är att göra den första fasen av asylprocessen smidigare. Under projektets gång har man utvecklat samarbetet mellan myndigheterna som utför asylutredning gjort förbättringar i informationssystemet som minskar mängden manuellt arbete och styr processerna effektivare utvecklat den interna informationshanteringen och informationsutbytet vid asylenheten aktivt ordnat utbildningar och utvecklat anvisningar som är avsedda för tjänstemännen.

Dessa ändringar hjälper myndigheterna som behandlar asylansökningar att göra sitt arbete effektivare och med bättre resultat.

En intern utredning visar att kvaliteten på asylsamtalen har förbättrats

Under asylsamtalen utreds grunderna för förföljelse som asylsökanden har lagt fram och samtalet är processens viktigaste fas för sökanden. Det har varit nödvändigt att effektivera asylsamtalen, men samtidigt har det varit viktigt att säkerställa att kvaliteten hålls hög.

Läs mer på Migrationsverkets hemsida

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: