Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Antalet utländska arbetslösa arbetssökande har minskat och sysselsättningsgraden är högre än någonsin under 2000-talet

Arbete

15 feb 2022

Enligt sysselsättningsöversikten för december har antalet utländska arbetslösa arbetssökande minskat med 10 procent jämfört med november 2020. Antalet utländska arbetslösa arbetssökande har minskat nästan överallt i Finland, men antalet långtidsarbetslösa är fortfarande högt.

Enligt en översikt som baserar sig på siffrorna från november 2021:

  • Den mörkaste tiden under året ser lite ljusare ut när det gäller sysselsättningen.
  • Antalet utländska arbetslösa arbetssökande uppgick till 28 988 i november 2021, vilket är 10 procent mindre än föregående år. Antalet finländska arbetslösa arbetssökande uppgick till 223 732, det vill säga 21 procent mindre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa arbetssökande var dock större än 2019 i båda grupperna.
  • Jämfört med året innan har antalet utländska arbetslösa arbetssökande minskat långsammare än antalet finländska arbetslösa arbetssökande. Jämfört med oktober minskade dock arbetslösheten bland utlänningar snabbare.
  • Antalet utländska arbetslösa arbetssökande minskade överallt annanstans än i Egentliga Finland. I Nyland var minskningen något lägre än genomsnittet i landet, men takten har tilltagit jämfört med tidigare månader.
  • Antalet långtidsarbetslösa utlänningar är fortfarande högt och utlänningarnas andel av alla långtidsarbetslösa har ökat. Även om långtidsarbetslösheten har börjat minska, ökar andelen personer som varit arbetslösa i över två år fortfarande.
  • Enligt arbetskraftsundersökningen var sysselsättningsgraden för utlänningar under det tredje kvartalet högre än någonsin under 2000-talet.

Kompetenscentret för integration av invandrare publicerar månatligen en översikt över sysselsättningen och deltagandet i service för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål utifrån arbetsförmedlingsstatistikens registeruppgifter och arbetskraftsundersökningens enkätsvar.

Sysselsättningsöversikten för december 2021 över arbetslösheten för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål samt deltagandet i service (på finska)

Texten är hämtad från webbsidan integration.fi

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: