Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Information och politiska beslut som rör nyanländas situation kopplat till coronakrisen

Corona

16 apr 2020

Samtliga nordiska länder har tagit fram riktad information om det nya coronaviruset till nyanlända. Utmaningen ligger i att nå ut med informationen.

I flera nordiska kommuner har man öppnat telefonlinjer där man kan få svara på allmänna frågor på sitt eget språk, till exempel arabiska, somaliska, persiska/dahri, tigrinja/amarinja och ryska. Det kan till exempel handla om hur man stoppar spridning av viruset och vart man ska vända sig om man misstänker att man är smittad.

Dubbel utsatthet

Coronakrisen kan komma att leda till stora utmaningar för många invandrare eftersom de ofta befinner sig i en särskilt svår situation. I en debattartikel (artikeln ligger bakom betalvägg)  i Dagens Nyheter skriver en rad forskare att nyanlända riskerar arbetslöshet i högre grad än befolkningen i övrigt. Redan innan COVID-19 var arbetslösheten bland invandrare mer än tre gånger så hög som för inrikes födda.
“I dagsläget tillhör just de här grupperna de som har haft svårast på arbetsmarknaden och som i epidemins spår kommer att drabbas än mer av den osäkerhet som kommer att prägla näringsliv och sysselsättning för lång tid framöver.”

Samtidigt riskerar krisen förvärra situationen för de barn som lever i utsatthet. En annan effekt av krisen är att civilsamhället tvingas finna nya vägar att arbeta, samtidigt som deras verksamhet blir extra viktig.

Under Nyheter finner du mer information om hur civilsamhället, kommuner och länderna arbetar för att nå ut med information och om insatser för att lindra effekterna av krisen för nya nordbor.

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: