Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Regeringen vill införa intensivår för nyanlända inom etableringsprogrammet

Arbete

28 jun 2019

Regeringen har uppdragit åt Arbetsförmedlingen att ta fram förslag och analysera vissa frågor inom ramen för arbetet med att införa ett intensivår för nyanlända inom etableringsprogrammet. Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med Delegationen för unga och nyanlända till arbete.

Intensivåret ska enligt regeringens beslut bestå av en kedja av språkintensiva och yrkesnära insatser som ges parallellt eller efter varandra under en relativt kort sammanhängande period. Erfarenheter från arbetet med lokala jobbspår ska tas tillvara och deltagare bör kunna ingå i ett snabbspår eller lokalt jobbspår under tiden i intensivåret.

Arbetsförmedlingen ska bl.a. analysera och redovisa olika alternativ för hur planering och samordning av den enskildes intensivår kan ske, inklusive vilka aktörer eller vilken aktör som kan göra detta, samt för- och nackdelar med olika alternativ. Arbetsförmedlingen ska också fram förslag på hur kedjan av sammanhängande och parallella insatser kan tillhandahållas inom intensivåret och kunna kopplas till behovet av arbetskraft. I uppdraget uppmärksammas att kommunerna kommer att spela en avgörande roll inom intensivåret, bl.a. utifrån kommunens ansvar för svenska för invandrare (sfi) och kommunal vuxenutbildning, inklusive yrkesinriktad sådan.

Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med Dua och redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 29 november 2019.

 

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: