Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

31 miljoner kronor till språkträning för anställda inom äldreomsorgen

Corona, Utbildning

11 sep 2020

För att känna sig trygg måste man kunna bli förstådd. Behovet av att stärka kunskaperna i det svenska språket bland personal inom äldreomsorgen har synliggjorts under den pågående pandemin. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen därför en riktad satsning för att förbättra yrkessvenskan hos personal inom äldreomsorgen. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Trots avslutad sfi saknar många personer som arbetar inom äldreomsorgen tillräckliga kunskaper i svenska för det yrke de utövar. Enbart sfi ger inte heller tillräckligt hög språknivå för utövandet av många yrken. Samtidigt är äldreomsorgen en viktig väg in på arbetsmarknaden för många utrikes födda, inte minst kvinnor.

Regeringen föreslår därför en riktad satsning för att förbättra yrkessvenskan hos personal inom äldreomsorgen, till exempel vårdbiträden och undersköterskor, som saknar tillräckliga kunskaper i det svenska språket för det yrke de utövar. Satsningen beräknas omfatta 31 miljoner kronor per år 2021 och 2022. Stödet bör kunna gå till såväl befintliga som nya insatser.

Läs mer på Regeringens hemsida

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: