Nordiskt samarbete om integration och inkludering

123 miljoner investeras i nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Arbete

9 okt 2017

123 miljoner kronor från Europeiska socialfonden (ESF) ska investeras i fyra projekt för att stärka en sammanhållen etablering och inkludering av nyanlända på arbetsmarknaden. Det beslutade Strukturfondspartnerskapet Stockholms län den 5 oktober.

​– Det handlar om länsövergripande investeringar för att matcha nyanländas kompetens mot jobb och att samtidigt stärka arbetsgivare i de sju kommuner, arbetsförmedlingar, företag och organisationer som omfattas av verksamheterna, säger Jelena Drenjanin, ordförande i Strukturfondspartnerskapet.

Stockholmsregionen har de senaste åren tagit emot ett stort antal nyanlända och antalet arbetslösa nyanlända i länet uppgår till cirka 15 500 personer. Samtidigt råder kompetensbrist i flera branscher och sektorer. Nu kraftsamlar regionens aktörer för att påskynda de nyanländas inträde på arbetsmarknaden.

Lär mer på Länstyrelsen Stockholms hemsida

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: