Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Expertgrupp - Tidiga insatser till nyanlända barn, unga och familjer

Expertgrupp - Tidiga insatser till nyanlända barn, unga och familjer

Expertgrupp – Tidiga insatser till nyanlända barn, unga och familjer

Medlemmar i det nordiska expertnätverket om tidiga insatser till nyanlända barn, unga och familjer inom integrationsområdet:


Ulla Krogager, Mødrehjælpen
Mette Blauenfeldt, Flyktinghjelpen


Petra Kouvonen, ITLA
Pia Rosengård Andersson, Folkhälsans förbund


Edda Ólafsdóttir, Reykjaviks kommun


Nina Gran, Kommunesektorens organisation
Berit Berg, NTNU


Anne Öster, Länsstyrelsen
Liselotte Persson Öhrn, Socialstyrelsen

Expertgruppsmöte om tidigt stöd till nyanlända familjer, november 2017

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.