Cookies

We use cookies for our website in order to analyse and improve the experience on the website. By using our website, you agree to the use of cookies in the manner described.

Nordic co-operation on integration and inclusion

Uppdrag till Migrationsverket om en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande

Housing, Ukraine

19 May 2022

Regeringen beslutar i dag om ett särskilt uppdrag till Migrationsverket. Uppdraget innebär att föreslå antalet personer med tillfälligt skydd som ska omfattas av en anvisning om boende till en kommun och beräkna hur antalet ska fördelas mellan kommunerna.

I en lagrådsremiss har regeringen föreslagit ändringar i lagen om mottagande av asylsökande för att få till en jämnare fördelning över landet av boendeplatser för skyddsbehövande som kommer till Sverige med stöd av EU:s massflyktsdirektiv.

För att lagen ska kunna tillämpas från och med ikraftträdandet behöver regeringen ett underlag för att fastställa antalet personer som bör omfattas av en anvisning. Migrationsverket behöver också förbereda en fördelning av antalet på kommunnivå. Regeringen ger därför Migrationsverket ett särskilt uppdrag att föreslå antalet som ska omfattas av en anvisning under 2022 och att beräkna fördelningen av detta antal per kommun.

Redovisningen av antalet personer med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd som under 2022 föreslås omfattas av anvisning till en kommun ska delredovisas den 31 maj 2022.

Beräkningen av hur antalet anvisningar ska fördelas mellan kommuner ska redovisas den senast den 17 juni.

Texten är hämtad från Regeringskansliets pressmeddelande

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Follow us on social media: