Nordic co-operation on integration and inclusion

Ny rapport: Indikatorer for integrering

Work

17 Jun 2021

IMDi har for andre år på rad utarbeidet en rapport som oppsummerer tilgjengelig kunnskap om tilstand og utviklingstrekk ved integreringen i Norge. Kunnskapen tar utgangspunkt i en rekke utvalgte indikatorer, og viser hvordan forskjellen mellom innvandrere og resten av befolkningen utvikler seg over tid.

Rapporten peker også på sentrale utviklingstrekk for integreringen innenfor utvalgte samfunnsområder. Rapporten er strukturert etter de fire innsatsområdene i regjeringens integreringsstrategi: utdanning, arbeid og økonomi, hverdagsintegrering og retten til å leve et fritt liv. I årets rapport omtales også konsekvensene av koronapandemien for utviklingen i noen av indikatorene i løpet av 2020. Rapporten ble lansert på et webinar 17 juni.

Indikatorer for integrering, tilstand og utviklingstrekk ved inngangen til 2021

Indikatorer for integrering 2021 (PDF, 8 MB) 

Webinar

Texten är hämtad från IMDi

FacebookXLinkedInEmailPrint

Follow us on social media: