Cookies

We use cookies for our website in order to analyse and improve the experience on the website. By using our website, you agree to the use of cookies in the manner described.

Nordic co-operation on integration and inclusion

Lørenskog kommune vinner Bosettings- og integreringsprisen for 2021

Work

22 Nov 2021

Kommunen får prisen for sitt gode arbeid med bosetting og integrering av flyktninger. Prisen er delt ut av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), som blant annet trekker fram kommunens solide resultater fra introduksjonsprogrammet.

– Dette her er helt utrolig stort! Vi er så stolte, og særlig når vi ser hvor mange andre gode kandidater som også var nominert, uttaler Ragnhild Bergheim, ordfører i Lørenskog kommune.

Prisen ble delt ut av statssekretær Nancy Charlotte Porsanger Anti i kommunal- og moderniseringsdepartementet under IMDis årskonferanse i dag. De andre nominerte kommunene var Asker, Drammen, Harstad, Lillestrøm og Sandefjord.

Gode resultater over tid

– Lørenskogs arbeid med integrering har i lang tid hatt stor overføringsverdi for andre kommuner, og det fortjener honnør. Åtte av ti deltakere avsluttet kommunens introduksjonsprogram med å være i jobb eller utdanning i 2020. Det er veldig imponerende i et år med pandemi, sier IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn.

I begrunnelsen trekker IMDi blant annet frem de solide resultatene i introduksjonsprogrammet. Kommunens Jobbsjanse-prosjekt, som er et tiltak for å få hjemmeværende kvinner med innvandrerbakgrunn ut i jobb, er dessuten brukt som eksempel på beste praksis i flere sammenhenger:

«Kommunen har i 2020 det beste resultatet i introduksjonsprogrammet blant de nominerte kommunene: 82 prosent av deltakerne avsluttet programmet ved å være i arbeid eller utdanning. (…) Kommunens Jobbsjanse-prosjekt har holdt seg stabilt som et av de beste i landet. Prosjektet har lagt stor vekt på metodeutvikling, og fornyes kontinuerlig. Prosjektet har også utviklet mange relevante og gode produkter med stor overføringsverdi, og IMDi har brukt Lørenskogs Jobbsjanse-prosjekt som eksempel på beste praksis i flere sammenhenger.

Årets vinner bosetter også i tråd med det myndighetene har bedt om, og er positive til å bosette personer på kort varsel.»

Läs mer på IMDIs hemsida

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Follow us on social media: