Nordic co-operation on integration and inclusion

Länder med aktiv arbetsmarknadspolitik och förskola har högt kvinnligt arbetskraftsdeltagande

Work

30 Mar 2022

Forskaren har studerat välfärdsutgifter i 30 OECD-länder under perioden 1985-2018. Det högsta kvinnliga arbetskraftsdeltagandet finner han i länder som investerat i aktiv arbetsmarknadspolitik samt någon form av barnsomsorg och förskoleverksamhet.

Arbetslösheten bland kvinnor är lägre i länder med en aktiv
arbetsmarknadspolitik och det finns också ett samband mellan tillgången till barnomsorg och lägre arbetslöshet.

Samspelet mellan olika politikområden

Inom komparativ välfärdsforskning definieras välfärdspluralism som att både aktiv arbetsmarknadspolitik och förskola främjar sysselsättningen, men på skilda sätt för olika grupper. Nieuwenhuis menar att de korrelationer han observerar är i linje med en sådan hypotes.

– Arbetsmarknadspolitiken är kanske framför allt viktig för kvinnor som är aktiva på arbetsmarknaden, men det är tydligt i mina data att familje- och arbetsmarknadspolitiken samspelar för att kvinnorna ska gå in på arbetsmarknaden, säger Rense Nieuwenhuis. Han finner vidare att politikområdena präglas av substitution snarare än komplement, iallafall under den senare delen av undersökningsperioden.

– I min länderjämförelse finner jag samband som kan tolkas som att arbetsmarknads- och familjepolitiken delvis är substitut till varandra, och har en avtagande marginalnytta: Om ett land ökar utgifterna i det ena politikområdet påverkar det avkastningen från det andra.

Texten är hämtad från IFAU:s pressmeddelande

FacebookXLinkedInEmailPrint

Follow us on social media: