Cookies

We use cookies for our website in order to analyse and improve the experience on the website. By using our website, you agree to the use of cookies in the manner described.

Nordic co-operation on integration and inclusion

Korona-situasjonen: Eksempler til inspirasjon

Work, Barn och unga, Corona, Education, Social work

20 Oct 2021

Korona-situasjonen har utfordret kommuner og frivillige organisasjoner til å jobbe på nye og innovative måter med informasjons- og integreringsarbeid. Her finner du eksempler på arbeidsmetoder og tiltak.

Norges Frivilligsentraler har lagd en nettside med korona-informasjon delt inn i 14 språk. Nettsiden er en ressurs for personer uten tilstrekkelige norskkunnskaper, og et verktøy for frivillige i sitt lokale informasjonsarbeid.

Nettressurs med korona-informasjon på ulike språk

I Oslo har barn og unge fått tilbud om digital leksehjelp under koronautbruddet gjennom prosjektet Stolte Jenter. Hensikten har vært å tilby en støtte for de som har trengt ekstra veiledning og oppfølging med skolearbeidet i denne krevende tiden.

Digital leksehjelp for barn og unge

Ålesund kommune har kombinert WhatsApp, papiroppgaver og YouTube for å gi digital norskundervisning til elever i alfabetiseringsklassen. Med video kan lærerne gi instruksjon til elever som ikke kan bruke skriftspråket.

Norsk på nett

Bydel Gamle Oslo i Oslo kommune rekrutterte representanter fra det norsk-somaliske miljøet i et prosjekt for å målrette koronainformasjon. Prosjektet viser at tett samarbeid med målgruppen er avgjørende for å nå frem med livsviktig informasjon.

Läs mer på IMDi:s hemsida

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Follow us on social media: