Cookies

We use cookies for our website in order to analyse and improve the experience on the website. By using our website, you agree to the use of cookies in the manner described.

Nordic co-operation on integration and inclusion

Informasjonsfilmer til flyktninger om tidlig kvalifisering

Work

16 Aug 2021

For at flykningen selv skal få god informasjon og forståelse for tidlig kvalifiseringstilbud i Norge, har IMDi laget tre informasjonsfilmer rundt temaene kompetansekartlegging, norsk og samfunnskunnskap på mottak og integreringsmottak.

Intensjonen bak informasjonsfilmene er å sette sluttbrukerne i sentrum, og gi flyktningene kunnskap om tiltakene som er iverksatt for at de skal lykkes med deres tidlige kvalifisering.

IMDi mener kunnskap om tiltakene kan bidra til motivasjon i en tidlig fase, som for mange oppleves kaotisk og overveldende. Filmen om kompetansekartlegging finnes i hele åtte språkversjoner, siden denne skal treffe både overføringsflyktninger, asylsøkere og familiegjenforente. De to andre filmene finnes på de fire mest vanlige språkene blant beboere i asylmottak.

I tillegg til at filmene skal gi flyktningen selv kunnskap om tiltakene, er filmene laget for at ansatte i kommuner, på asylmottak, skoler mm. kan bruke filmene i sitt arbeid med nyankomne innvandrere.

Informasjonsfilmer om tidlig kvalifisering

 

Texten är hämtad från IMDi

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Follow us on social media: