Nordic co-operation on integration and inclusion

Informasjonsfilmer til flyktninger om tidlig kvalifisering

Work

16 Aug 2021

For at flykningen selv skal få god informasjon og forståelse for tidlig kvalifiseringstilbud i Norge, har IMDi laget tre informasjonsfilmer rundt temaene kompetansekartlegging, norsk og samfunnskunnskap på mottak og integreringsmottak.

Intensjonen bak informasjonsfilmene er å sette sluttbrukerne i sentrum, og gi flyktningene kunnskap om tiltakene som er iverksatt for at de skal lykkes med deres tidlige kvalifisering.

IMDi mener kunnskap om tiltakene kan bidra til motivasjon i en tidlig fase, som for mange oppleves kaotisk og overveldende. Filmen om kompetansekartlegging finnes i hele åtte språkversjoner, siden denne skal treffe både overføringsflyktninger, asylsøkere og familiegjenforente. De to andre filmene finnes på de fire mest vanlige språkene blant beboere i asylmottak.

I tillegg til at filmene skal gi flyktningen selv kunnskap om tiltakene, er filmene laget for at ansatte i kommuner, på asylmottak, skoler mm. kan bruke filmene i sitt arbeid med nyankomne innvandrere.

Informasjonsfilmer om tidlig kvalifisering

 

Texten är hämtad från IMDi

FacebookXLinkedInEmailPrint

Follow us on social media: