Valvira får munkavle i cigarettvist med Philip Morris

Tobak

Publicerad 30 nov 2016

I Finland pågår ett krig om klickcigaretter. Philip Morris bestrider att den nya tobakslagen förbjuder försäljning av cigaretterna utan en övergångstid och utmanar tillsynsverket Valvira i rätten. Nu har Valvira tagit bort info från deras webbplats och Philip Morris skickar ut infoblad till tillsynsmyndigheter om att försäljningen är tillåten. Kari Paaso på social- och hälsovårdsministeriet säger att tanken bakom lagen har varit att förbjuda cigaretterna utan övergångstid.

Helsingfors tingsrätt beslöt den 18 november att Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira i Finland inte får uttala sig om att så kallade klickcigaretter – cigaretter med mentolkapslar i filtret – är förbjudna i Finland.

 

“Tingsrätten förbjuder Valvira att publicera pressmeddelanden med tolkningen att klickcigaretter är förbjudna.” Förbudet är i kraft tills förvaltningsdomstolen har fattat ett beslut.

 

Beslutet kommer på begäran av Philip Morris Finland, som anser att Valvira sprider falsk information om att försäljningen av klickcigaretter är förbjuden enligt Finlands nya tobakslag. Deras tolkning av lagen är att cigaretterna förbjuds först efter övergångsperioden den 20 maj 2017.

Domstolen har inte bara dömt Valvira att ta bort information från sin webbplats, utan hindrar också Valvira från att publicera andra pressmeddelanden som antyder att försäljningen av klickcigaretter är förbjudet.

Reetta Honkanen, överinspektör på Valvira, svarar popNAD i ett e-postmeddelande att de inte uttalar sig om tolkningen av tobakslagen i denna fråga på grund av det vite som tingsrätten utfärdat på 100 000 euro.

Fortsättning på lång tvist

Detta är fortsättningen på en tvist som pågått en dryg månad mellan Valvira och Philip Morris.

Den 15 september gav Valvira tre tobaksbolag, Philip Morris Finland Oy, British American Tobacco Finland Oy och Imperial Tobacco Finland Oy, ett temporärt förbud mot att sälja klickcigaretter till detaljhandeln då det visade sig att tobaksbolagen fortsatte sälja cigaretterna efter att den nya lagen trädde i kraft.

Philip Morris och Imperial Tobacco överklagade i Helsingfors förvaltningsdomstol, som den 8 november beslutade att Valvira måste upphäva sitt förbud tills ett slutgiltigt beslut kan fattas i frågan, senast den 31 mars 2017.

Ett par dagar senare publicerade Valvira ett pressmeddelande med rubriken ”Cigaretter som ändrar smak får inte säljas till konsumenter” i vilket de konstaterar att lagen är entydig – att sälja klickcigaretter är förbjudet.

Detta fick Philip Morris att skicka en förfrågan till Helsingfors tingsrätt om ett interimistiskt beslut – ett domslut som kan fattas snabbt och som gäller tills vidare – och krävde att Valvira måste ta ner sitt pressmeddelande från webbplatsen. Dessutom krävde de att Valvira inte publicerar andra pressmeddelanden eller uttrycker andra åsikter som antyder att klickcigaretter är förbjudna.

En dag senare fattade tingsrätten sitt beslut utan att höra Valvira, på Philip Morris begäran. Detta är beslutet som nu har fått Valvira att ta bort infon från sin webbplats.

 

Valviras pressmeddelande som tagits bort från webbplatsen enligt tingsrättens beslut. (Klicka på bilden för att förstora)

 

 

Ministeriet tolkar inte lagen

På social- och hälsovårdsministeriet säger direktör Kari Paaso att ministeriet förbereder lagar men att de inte har ensamrätt att tolka dem. Ändå säger han att meningen under lagförberedelserna har varit  klar: försäljningen av klickcigaretter skulle förbjudas utan övergångsperiod.

– Idén med lagen var att förbudet mot klickcigaretter skulle träda i kraft samtidigt som lagen, säger Paaso.

Philip Morris har gjort en annan tolkning av lagen. Dessutom har budskapet enligt Philip Morris inte varit  tydligt och de har trott att de får en övergångstid.

Under lagförberedelserna ville Philip Morris att klickcigaretter skulle få samma övergångstid som mentolcigaretter, det vill säga fram till 20.5.2020, men ministeriet svarade att det inte finns skäl att ge klickcigaretter en liknande övergångsperiod. Den övergångstid som EU rekommenderar gäller inte klickcigaretter konstateras i ministeriets svar.

 

Medan tobakslagen förbereddes riktade Philip Morris kritik mot att klickcigaretter inte får samma övergångsperiod som mentolcigaretter. I social- och hälsovårdsministeriets svar på kritiken skriver man att det inte finns skäl att ge en sådan övergångstid.

 

Då tobakslagen förbereddes betonade social- och hälsovårdsutskottet i sitt betänkande att smaker som lockar barn ska förbjudas och klickcigaretter lyfts upp som ett särskilt exempel.

Regionsförvaltningsverket: förbjudet att köpa från andra tobaksbolag än Philip Morris och Imperial Tobacco

Nu säljs klickcigaretter i finska butiker. Den 24 november skickade Philip Morris ut ett meddelande med rubriken ”Klickcigaretter får säljas” till personer med ansvar för tillsyn av tobakslagen. I meddelandet skriver de att det inte är upp till kommunerna att bestämma om försäljningen, utan att den beslutsmakten nu ligger hos förvaltningsdomstolen. De skriver att klickcigaretter får säljas åtminstone till 31.3.2017.

 

“Enligt tingsrättens beslut får butiker fortsätta sälja klickcigaretter åtminstone tills 31.3.2017.”I ett dokument skickat ut till personer som ansvarar för tillsynen av tobakslagen skriver Philip Morris att det är förvaltningsdomstolen som nu har rätten att förbjuda klickcigaretter – inte Valvira eller andra kommunala tillsynsmyndigheter.

 

Philip Morris meddelande fick Regionförvaltningsverket (Avi) att reagera. Avi, myndigheten som i praktiken sköter tillsynen av tobakslagen, skickade den 28 november riktlinjer till lokala tillsynsmyndigheter där de gör samma tolkning av tobakslagen som Valvira.

 

“Det har kommit till Regionförvaltningsverkets kännedom att en utomstående part har instruerat tillsynsmyndigheterna i kommunerna.” Regionsförvaltningsverket sände ett ställningstagande till tillsynsmyndigheterna som respons till Philip Morris uttalande.

 

De konstaterar att det är upp till försäljarna att själva bestämma om de vill köpa klickcigaretter från Philip Morris eller Imperial Tobacco, men att Valviras förbud ännu gäller inköp från andra grossister.

 

Regionförvaltningsverket har sänt ett uttalande till personer i kommunerna som ansvara för tillsynen där de gör samma tolkning som Valvira, men konstaterar att det inte finns ett förbud mot att köpa klickcigaretter från Philip Morris eller Imperial Tobacco. Förbudet gäller ännu andra tobaksbolag.

 

Julius von Wright
redaktör popNAD

Publicerad 30.11.2016

 

 

FacebookXLinkedInEmailPrint