FILTRERA:

Tre miljoner euro till vårdtjänster

Okategoriserade

Johan Myrskog
Publicerad 16 jan 2019

Vårdtjänster för mammor med missbruksproblem fick tre miljoner euro i början av året av social- och hälsovårdsministeriet för att trygga vårdtjänsterna innan hälsovårdens strukturförändringar träder i kraft.

Summan som ingått i statsbudgeten både 2018 och 2019 ges till sammanlagt sex tjänsteproducenter såsom förbundet för mödra- och skyddshem, Kajanalands social- och hälsovårdsdistrikt och Tammerfors stad.

– Målet är ju självklart att alla som behöver det ska få vård. Det är nog tyvärr omöjligt att ta bort alla rusmedel ur ekvationen. Frågan är kanske snarare hur kan vi få alla blivande mammor med missbruksproblem till dessa tjänster, säger Anne Arponen på Institutet för hälsa och välfärd.

Hon betonar vikten av att de rätta tjänsterna ges i rätt tid till de behövande. Det finns stora skillnader områdesvis i tillgängligheten för tjänster för mammor med missbruksproblem. Det kan vara utmanande på vissa håll eftersom vård inte nödvändigtvis finns i hemkommunen.

– Just nu är tjänsterna nationellt sett förmodligen inte tillräckliga. Tjänsternas kapacitet, innehåll och långsiktighet behöver preciseras och tryggas i framtiden.

En positiv sak som Anne Arponen lyfter fram är att specialpoliklinikerna för drog-, alkohol- och läkemedelsbrukare som det finns ett tjugotal av i Finland varit bra på att fånga upp mammor med missbruksproblem.

– Årligen använder över 1000 personer dessa tjänster vilket är väldigt positivt. Rådgivningspersonalen har gjort ett fantastiskt jobb och det finns stor kunskap om vård för mammor med missbruksproblem.

Läs mer på social- och hälsovårdsministeriets hemsida.

FacebookXLinkedInEmailPrint

Nyckelord

gravida, graviditet, missbrukarvård, rusmedel

Följ oss på sociala medier: