Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

FILTRERA:

Svagt stöd för sänkta skatter på smugglingkonferens – stark kritik mot NR:s inblandning

Alkohol

Publicerad 21 nov 2016

Nordiska rådet och Sveriges Sprit- och vinleverantörer arrangerade en kritiserad konferens om smuggling av alkohol förra veckan. Bristfällig information om vem som arangerade konferensen och om dess innehåll går emot Nordiska rådets egna alkoholpolitiska rekommendationer om insyn i lobbyverksamhet från alkoholindustrin, skriver Gabriel Romanus i sitt debattinlägg.

”Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd å utrede hvordan man kan sikre offentlige insyn i lobbyvirksomheten til de multinationelle selskapene i de nordiske land.”

Det var en av punkterna i det alkoholpolitiska dokument som antogs av Nordiska rådet vid sessionen i Helsingfors 2012. Något ironiskt kan man fråga sig om det var den rekommendationen som fick rådet att arrangera en konferens om smuggling av alkohol i samarbete med Sveriges Sprit- och Vinleverantörsförening (SVL) den 17 november 2016. Varken på Nordiska rådets eller SVL:s webbbplatser finns information om konferensen.

Som många har erfarit brukar alkoholindustrins arrangemang om smuggling ganska snabbt landa i krav på sänkta alkoholskatter. Seminariet och Nordiska rådets engagemang kritiserades därför i förväg, bland annat av svenska nykterhetsorganisationen IOGT-NTO.

Som deltagare i konferensen kunde jag dock konstatera att konferensen, ända fram till den avslutande paneldiskussionen, i stort sett sysslade med frågan om den olagliga alkoholhanteringens omfattning och hur den kan bekämpas inom ramen för den gällande restriktiva nordiska alkoholpolitiken. På det sättet avvek den från alkoholindustrins traditionella grepp. Möjligen kan kritiken inför konferensen ha bidragit till detta.

Konferensens stora behållning för mig som deltagare var visningen av det svenska TV-programmet Kalla faktas exponering av den omfattande smugglingen genom de så kallade spritbussarnas turer till Tyskland och den nattliga försäljningen till ett antal bilar vid ett stopp i Östergötland. Programmet presenterades och kommenterades av den ansvarige journalisten Rickard Anjemo och hans samarbetspartner från den svenska tullen och polisen.

Rättegången mot det ansvariga bussbolaget och inte mindre än 18 personer pågår just nu i Linköping. Om det blir fällande domar kan man hoppas att regeringen och myndigheterna satsar tillräckliga resurser för att drastiskt minska smugglingen. För det är uppenbarligen resurskrävande.

Intressant nog hade konferensen en viss socialdemokratisk slagsida. Det kan möjligen ha ett samband med att arrangemangen sköttes av en PR-byrå som drivs av en tidigare medarbetare i statsrådsberedningen under Göran Perssons socialdemokratiska regering.

Av  sex medverkande med partipolitisk bakgrund var fyra socialdemokrater, de två som kom från den borgerliga sidan var en ung man från Høyre i Norge och en svensk alkoholliberal centerriksdagsman. Det var de två sistnämnda som i paneldebatten uttryckte sympatier för sänkta alkoholskatter, medan socialdemokraterna alla höll sig till den restriktiva linjen.

Det gällde även riksdagsledamoten Kent Härstedt (s), trots att han som regeringens utredare 2005 föreslog en kraftig sänkning av alkoholskatterna. Konferensens moderator gjorde ivriga ansträngningar att få honom att upprepa det kravet nu, men det ville han inte. Det gällde då, dagens situation måste bedömas med utgångspunkt i de förhållanden som råder nu, var hans svar.

Om man ska kritisera något som sades av arrangörerna, så var det nog främst Nordiska rådets direktör Britt Bohlins påstående i välkomsthälsningen, att ”alla relevanta aktörer” var företrädda vid konferensen. Forskarvärlden lyste med sin frånvaro. Nog hade det varit motiverat att ha en inledning från de forskare som mer än andra har arbetat med att klarlägga omfattningen av det så kallade mörkertalet, det vill säga resandeinförsel, hemtillverkning och smuggling. I Sverige finns den kunskapen på CAN – Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning. Men de fanns inte i programmet.

I stället hade Håkan Leifman och Björn Trolldal påpassligt lagt ut en artikel på CAN:s hemsida där de effektivt bemötte påståenden i konferensens inbjudan om ständigt ökande problem med oregistrerad alkohol, smuggling och illegal försäljning. De klargjorde också vad man vet om sambandet mellan alkoholskatter, konsumtion och smuggling.

Sammanfattningsvis kan man säga att om SVL hade hoppats att konferensen skulle ge underlag för ett krav på sänkning av alkoholskatterna och en mer ”modern och pragmatisk” (dvs mindre restriktiv) alkoholpolitik, som antyddes i inbjudan till konferensen, så måste de ha blivit besvikna. I den mån sådana tankar framfördes, så föll de platt till marken i brist på argument. 

Däremot kunde de deltagare, som vill se ett mer effektivt nordiskt samarbete i bekämpning av smuggling och annan illegal alkoholhantering, glädja sig åt att alla medverkande bekände sig till sådana krafttag. Nu ankommer det på det Nordiska ministerrådet och regeringarna att åstadkomma sådant samarbete i praktiken. Det borde inte vara alltför svårt.

Gabriel Romanus
vd för Systembolaget (1982-1999) och socialminister i Sveriges regering (1978-79)

Publicerad 21.11.2016

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier:

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

”Ni hittar vår fullständiga integritets- och personuppgiftspolicy här”

JAG FÖRSTÅR