FILTRERA:

Skolorna i nyckelposition i förebyggandet av tobak bland unga

Tobak

Johan Myrskog, webbredaktör
Publicerad 8 apr 2019

Enligt en nyligen publicerad norsk rapport som undersökt de effektivaste metoderna att förebygga rökning, hör primärförebyggande insatser i små sociala miljöer, som till exempel i skolor, till de mera effektiva metoderna för att förhindra att barn och unga börjar röka.

Rapporten som gjorts av Folkehelseinstituttet har haft som mål att utreda de effektivaste sätten att förebygga tobaksanvändning bland barn och unga. Trots att andelen unga som använder tobak minskar, är det enligt rapporten fortsättningsvis en betydande andel som fortfarande använder tobak.

Det effektivaste sättet att förebygga tobaksanvändning bland unga är genom olika kampanjer i skolor. Bland dessa kampanjer är speciellt sådana som fokuserar på det sociala viktiga. De kampanjer som fokuserar på social kompetens och de kampanjer som varar i tolv månader eller längre och leds av vuxna hör till de mera effektiva metoderna. Viktigt i sammanhanget är också att kampanjerna enbart behandlar tobak trots att de förebyggande åtgärderna som omtalas i rapporten också kan användas i syftet att förebygga användning av andra rusmedel.

Till mindre effektiva metoder hör, enligt rapporten, kampanjer och förebyggande åtgärder som endast informerar om riskerna med tobaksanvändning, kampanjer som riktar sig enbart till flickor samt universella kampanjer som riktar sig till den stora massan.

Folkehelseinstituttets webbsidor kan du läsa mera.

FacebookXLinkedInEmailPrint

Nyckelord

skolelever, tobaksprevention, unga

Följ oss på sociala medier: