“Rösten är svår att dölja” − kvinnor som använder steroider känner skam och ånger

Dopning

Sebastian Dahlström, frilansjournalist
Publicerad 10 sep 2020

Utebliven menstruation, behåring i ansiktet, mindre bröstvolym, en förstorad klitoris och ett djupare röstläge. Att androgena anabola steroider (AAS) kan ge kvinnliga användare mera maskulina drag är inget nytt. Det som däremot är nytt är kunskapen om hur dessa kvinnor hanterar de fysiska och psykiska förändringar som bruket av steroider för med sig. Många känner skam och ånger − att en del av den egna identiteten gått förlorad.

Forskaren och psykiatern Ingrid Havnes är en av dem som står bakom en färsk undersökning vid Oslo universitetssjukhus. Av de sexton norska kvinnor som intervjuades för den kvalitativa studien hade tio en bakgrund inom fitnesstävlingar medan de övriga sex tränade på amatörnivå. Nästan alla hade blivit erbjudna anabola steroider av en man de litade på.

− Det var frågan om en tränare, en vän eller den egna partnern som hade övertygat kvinnorna om att bieffekterna inte blir särskilt stora om steroiderna används på rätt sätt, säger Ingrid Havnes.

Det undersökningsresultat som förvånade henne mest var hur snabbt det kunde gå från att någon blev erbjuden anabola steroider tills att de började använda dem. För flera kunde det röra sig om bara en månad.

För några av kvinnorna var det en väl övervägd handling att börja använda steroider, för andra ett rent impulsbeslut. Utmärkande för nästan alla är tilltron till mannen som erbjöd dem preparaten.

− När det gäller typ av preparat, dosering, och kurens längd litade de på honom lika mycket som folk i allmänhet litar på en läkare.

När kroppen förändras går en del av identiteten förlorad

Det kan kännas jobbigt att sjunga för sitt barn när den egna rösten känns mörk och främmande, eller att tala i telefon med en främling som utgår från att hen talar med en man.

Av alla de biverkningar som anabola steroider kan föra med sig är det särskilt ett lägre röstläge och varaktiga förändringar i underlivet som kvinnorna i undersökningen upplevde som mest skambelagt och svårt. Det går att raka sig, men en låg röst och förändringar i könsorganen är svårare att dölja.

− Den låga rösten kan avslöja att du har använt AAS. När rösten förändras kan ens identitet och självkänsla också förändras, säger Havnes.

De kvinnor som började med anabola steroider efter ett impulsbeslut lider särskilt mycket av förändringarna i röstläget och underlivet.

− De känner skam och ånger. Ännu efter flera år hade vissa av kvinnorna inte förlåtit sig själva.

Anabola steroider är en manlig värld

Bland alla norrmän är det endast ett fåtal procent som provat på anabola steroider. Den överväldigande majoriteten av dessa är män. Bland de norska kvinnorna är det bara en bråkdel av en procent som någon gång använt de här preparaten. Liknande siffror gäller för de övriga nordiska länderna.

Däremot är användandet mycket vanligare i subgrupper, så som fängelsekunder eller bland dem som vårdas för drog- eller alkoholberoende. Här har sex respektive åtta procent av kvinnorna uppgett att de har använt anabola steroider.

− Flera av kvinnorna i studien hade en svår bakgrund med psykiska problem, trauman och social exklusion. Det sociala sammanhanget i träningsmiljön förstärktes ytterligare av den framgång som de anabola steroiderna gav dem, säger Havnes.

Eftersom bruket av anabola steroider är mycket vanligare bland män är det också männen som tar över diskussionen på olika nätforum och sociala medier.

− Kvinnor som använder AAS gör det ofta i smyg. Därför blir de också mera stigmatiserade än männen.

När ett trauma vägs mot ett annat

Forskaren och psykiatern Ingrid Havnes säger att det är mycket viktigt att inte stigmatisera de kvinnor som använder AAS.

− Jag skulle naturligtvis inte råda någon att använda anabola steroider, men som forskare och specialister måste vi också förstå de positiva effekterna av preparaten, säger Havnes.

Som exempel lyfter hon fram att flera hade haft problem med ätstörningar. Bland dem anser vissa att det kan vara mera hälsosamt att uppnå en muskulös kropp med hjälp av steroider än att svälta sig för att bli smal.

− Man kan se det som en balansvåg där steroidernas positiva och negativa effekter vägs mot varandra. Så länge det positiva väger tyngre tenderar de här kvinnorna att fortsätta använda AAS.

Förståelse i stället för stigmatisering

Ångest, psykoser och depression kan drabba dem som använder anabola steroider. Men paradoxalt nog kan steroiderna också vara till hjälp för vissa.

− Som psykiater tycker jag det är viktigt att påpeka att flera av de kvinnor som använder AAS lider av trauman sedan tidigare. Steroiderna kan medföra att hela känslolivet dämpas. Man kan därför förstå att vissa väljer anabola steroider, trots att de är medvetna om riskerna.

I vården är det viktigt att kartlägga varför kvinnorna använder AAS. Viktigt att betona är också att vissa av kvinnorna själva slutade använda preparaten efter att de drabbats av fysiska och psykiska sjukdomar.

På frågan om folk i allmänhet är tillräckligt medvetna om riskerna svarar Ingrid Havnes ändå nej.

− Kvinnorna känner till det där med att röstläget ändras och att könsorganen kan växa. Men hjärtat, levern, blodomloppet och hjärnan påverkas också, och de riskerna är inte lika kända. Jag hoppas på flera djupgående studier i hur långvarig användning av anabola steroider påverkar kvinnornas fysiska och psykiska hälsa.

FacebookXLinkedInEmailPrint